جهت تمایل به همکاری و یا استخدام در شرکت تامین روانکار کارو می توانید رزومه خود را به آدرس ایمیل Info@Oilkaro.Com ارسال فرمایید یا فرم زیر را کامل کرده و برای ما ارسال نمایید.
جهت اطلاع از شرایط استخدام با ما تماس بگیرید.

    نام و نام خانوادگی شما

    تعهدات متقاضی استخدام

    اینجانب با وقوف کامل از مراتب فوق، به تکمیل و امضای این پرسشنامه مبادرت می‌نمودم و چنانچه پس از ورود به خدمت یا در حین خدمت در شرکت محرز گردد مطلب یا مطالبی را که از لحاظ استخدامی برای شرکت حایز اهمیت می‌باشد، کتمان یا خلاف واقع یا به نادرستی ارائه نموده‌ام، شرکت مختار است این پرسشنامه را به منزله‌ی استعفای اینجانب قلمداد نماید. ضمنا مطلع می‌باشم که با تکمیل این پرسشنامه ، شرکت ملزم به استخدام اینجانب نمی‌باشد.

    4.8/5 - (34 امتیاز)