روغن موتور پیستونی هواپیما : موتور های پیستونی بیش تر در هواپیماهای سبک با سرعت و سقف پرواز کم کاربرد دارد. برای خرید بهترین روغن موتور پیستونی می‌توانید به نمایندگی شرکت اچ پی در ایران مراجعه نمایید.

در این موتورها پیستون ها به طور دوار در اطراف محور مرکزی قرار داشتندموتورهای پیستونی را می توان از نظر چگونگی قرار گرفتن به سه دسته تقسیم کرد :
1.موتورهای خطی
2.موتورهای متقابل
3.موتورهای شعاعی

5/5 - (50 امتیاز)