در حال نمایش 17 نتیجه

روغن سیلندر کراس هد

این روغن موتور دریایی جهت استفاده در سیلندر موتور دریایی سرعت پایین کراس هد می‌باشد. این نوع موتور کشتی به دو نوع روغن موتور دریایی نیاز دارند. روغن سیلندر کراس هد برای استفاده در قسمت بالای سیلندر (روغن سیلندر دریایی) و نوعی دیگر روغن دریایی جهت استفاده در محفظه میل‌لنگ که به روغن سیستم دریایی معروف است. روغن سیلندر کراس هد نوعی روغن موتور دریایی و روغن صنعتی است که برای شرایط خاص موتور کشتی و سوخت مصرفی موتور دریایی دیزلی که حاوی گوگرد می‌باشد طراحی شده است. روغن موتور دریایی دیزل باید بهک اهش دوده و رسوب از سطح موتور و قابلیت پاک‌کنندگی و معلق‌کنندگی داشته باشد. جهت خرید روغن موتور دریایی به توصیه سازنده کشتی عمل کنید تا از خسارت احتمالی در موتور کشتی جلوگیری شود. در هنگام خرید روغن کشتی به دلیل مجاورت محیط با آب به خصوصیات ضد اکسیداسیون روغن دریایی توجه کنید. قبل از خرید روغن سیلندر کراس هد اطمینان حاصل کنید که به چه گرید از روغن نیاز دارید. گرید‌های روغن سیلندر کراس هد اکثرا SAE 50 یا SAR 40 می‌باشند. در صورت نیاز به راهنمایی فروش روغن سیلندر کراس هد با ما تماس بگیرید.