در حال نمایش 12 نتیجه

روغن کمپرسور گاز

در مواردی که میل لنگ و چرخ دنده ها در محیطی بسته در داخل کمپرسور گاز کار می کنند نیاز به روغن کمپرسوری است گه سازگار با گاز های هیدروکربن و سایر گازها باشد. روغن های کمپرسور گاز (gas compressor oil) با دو پایه سنتتیک و مینرال تولید می شوند.  روغن کمپرسور گاز قابل حل در گاز هیروکربن می باشند تا باعث پایداری بیشتر روغن شود. روغن کمپرسور گاز مناسب استفاده در فضایی است که گازهای متان، بوتیلن، اتان، بوتادین، اتیلن، مونومر وینیل کلرید، پروپان، پروپیلن، آمونیاک و بوتان وجود دارند.