مقالات

شاخص گرانروی Viscosity Index

شاخص گرانروی Viscosity Index

شاخص گرانروی Viscosity Index فاكتوری است كه اثر تغییرات دما را بر گرانروی نشان می دهد. هر چه‎ ‎شاخص گرانروی ‏روغن بزرگتر باشد, تغییرات گرانروی روغن در اثر تغییرات دما كمتر‎ ‎می شود و بر عكس‎.‎

امتیازدهی به post

دیدگاهتان را بنویسید