نقطه احتراق ، ‏Fire Point

نقطه احتراق ‏Fire Point پایین ترین دمایی است كه در آن روغن به اندازه ای بخار تولید كند كه با‎ ‎نزدیك كردن شعله, ‏مشتعل شده و این اشتعال مدتی ادامه یابد. معمولاً نقطه‎ ‎احتراق حدود 15 درجه سانتیگراد ‏بالاتر از نقطه اشتعال است لذا اندازه گیری و قید‎ ‎نمی گردد‎.‎

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + ده =