نقطه اشتعال Flash Point

نقطه اشتعال Flash Point پایین ترین دمایی كه در آن روغن به اندازه كافی به بخار تبدیل شده به طوریكه‎ ‎با نزدیك ‏شدن شعله آتش در یك لحظه مشتعل و سپس خاموش گردد. این خصوصیت فیزیكی‎ ‎معیاری برای اندازه گیری میزان آتش گیری و فراریت روغن است‎.‎

امتیازدهی به post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.