مقالات

آشنایی با جوشکاری نفوذی به زبان ساده

آشنایی با جوشکاری نفوذی به زبان ساده شرکت تامین روانکار کارو
جوشکاری نفوذی چیست ؟

جوشکاری نفوذی و به انگلیســـی diffusion welding یک حالت جوشکاری حالت جامد می باشد ، در جوشکاری حالت جامد برخلاف جوشکاری ذوبی [سیر تـــا پیاز انواع فرآیند های جوشکاری را مطالعـــه کنید . ] ذوب و انجمـــاد در حیــن جوشکــاری اتفاق نمی‌افتــد. برای تهیه روانکار مناسب در جوشکاری نفوذی از شرکت تگزاکو روی لینک کلیک کنید.

در جوشکاری نفوذی به وسیله ی گرم کردن دو قطعه تا دمایی مشخص که معمولاً دمای خمیری است و فشردن آنها به یکدیگر در مدت زمانی طولانـــی سبب میشود که قلل و فرج دو قطعه در داخل همدیگـــر قفل شوند و یک جوش با استحکام نسبتـــاً بالا بــه وجود بیاورد . در این فرایند به زمان های طولانی در دماهای بالا نیاز دارد و معمولاً در خلاء یا در مجاورت گاز محافظ جوشکاری برای جلوگیری از اکسید شدن جوش انجام میشود. فشار لازم برای انجام جوش معمولاً به اندازه ای است که سبب تغییر شکل موضعی در فصل مشترک شود.

در فصل مشترک دو قطعــه کــه در مقیاس ماکروسکوپی صاف باشند، در مقیاس میکروسکوپی دارای زبری سطح به شکل «پستی و بلندی ها » می باشند و  این پستی بلندی ها تماس کامل در فصل مشترک تماس کامل ندارند ، به تصویر زیر دقت کنید .

 

و زمانیـــکه به دو قطعــه به هم فشرده می‌شونـــد چون مساحت مشترک بین دو قطعـــه کم می باشد تنش در سطح بین دو قطعه بـــه اندازه یی بالا میرود که برای تغییر شکل پلاستیک لبــه ها می رسد و این تغیر شکل و دمای بالا باعث حرکت مرزدانـــه ها به سمت یکدیگر می شود ، یک جوش با استحکام نسبتـــاً بالا در بین دو قطعـــه ایجاد می کند که دیگر دو قطعه نمی توانند پس از آن از همدیگر جدا بشوند .

جوشکاری نفوذی چطوری انجام می شود ؟!

برای انجام جوشکاری نفوذی ایجاد دو شرط ضروری باید مهیا باشد :

۱) نزدیکی دو قطعه در کنــار هم

۲) تمیز بودن لبــــه های دو قطعه از هرگونه چربی و اکسید

انجام جوشکاری نفوذی در ۳ مرحلـــه انجام می شود ، مرحله ی ۱ تغییر شکل پلاستیک پستی و بلندی های قطعــه که مشابه با فرآیند خزش کــه وابسته به دما و زمان می باشد و ممکن است مدتی طول بکشد مرحله ی ۲ شامل مهاجرت مرز، تبلور مجدد و کاهش اندازه ی قلل و فرج است. مرحله ۳ با پدیده های نفوذ توده ای سر و کار دارد که کاهش بیشتر در اندازهی خلل و فرج را در برمی گیرد.

اگر جوش نفوذی به صورت مناسب انجام شود، یک فصل مشترک کاملاً همگن ایجاد میکند بطوریکــــه درز دو قطعه مشخص نمی باشد البتـــه که در برخی موارد، ممکن است اکسیدهایی وجود داشته باشند که موقعیت فصل مشترک اولیه ی پیوند را نشان میدهند.

در مواردی که فلزات ناهمســـان با جوشکاری نفوذی به هم متصل میشوند ، یک شیب غلظتی به وجود خواهد آمد و بستـــه به سیستم ماده، این شیب ممکن است موجب تشکیل ترکیبات بین فلزی شود. در برخی موارد، ممکن است فلزات ناهمســـان را نتوان بدون واسطـــه به هم جوش نفوذی داد که در این حالت معمولاً از یک فلز واسطــه استفاده شود .

برای آشنایی با ۰تا۱۰۰ جوش پلاستیک  روی لینک کلیک کنید.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید