انرژی جوش چیست و چگونه محاسبه میشود ؟! شرکت تامین روانکار کارو
جوشکاری

انرژی جوش چیست و چگونه محاسبه میشود ؟!

انرژی جوش چیست و چگونه محاسبه میشود ؟!

در فرآیندهای جوشکاری قوسی ، گرمای ورودی (HI) که مخفف کلمه انگلیسی Heat Input است و انرژی قوس (AE) که مخفف کلمه انگلیسی Arc Energy است هر دو معیار سنجش انرژی صرف شده برای تشکیل جوش هستند .

ودرهر دو آنها واحد انرژی در طول واحد اندازه گیری می شوند. که این واحد در اروپا و ایران بیشتر برحسب کیلوژول بر میلیـــمتر(kJ/mm) است  در حالی که در آمریکا تمایل به استفاده از واحد کیلوژول بر اینـــچ(kJ/in) بیشتر است.

انرژی قوس (Arc Energy)

انرژی قوس انرژی ایی است که قبل از در نظر گرفتن راندمان فرایند ، توسط قوس جوش به قطعه کار داده می شود. و توسط معادله زیر محاسبه می شود:

گرمای ورودی (Heat Input)

گرمای ورودی ، برابر است با مقدار گرمایی که به قطعه کار در حین انجام جوشکاری وارد میشود . با ضرب انرژی قوس در راندمان فرآیند جوشکاری ، مقدار گرمای ورودی بدست می آید ، مطابق فرمول زیر .

فرمول فوق را بصورت خلاصه میتوان به شکلHI = η×A.E نوشت .

نکتــــه: در ذو فرمول فوق باید واحد ها را بشکل زیر استفاده کنید .

  • ولتاژ برحسب ولت
  • آمپراژ برحسب آمپر
  • سرعت جوشکاری برحسب میلیمتر بر ثانیه

 

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش − 3 =